รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > เตาทอดไฟฟ้า หม้อทอดไฟฟ้า
 • 000513
  หม้อทอดไฟฟ้า 2 อ่าง ขนาด 11 ลิตร (อ่างละ 5.5 ลิตร) product icon
  3590.00 ฿ จากราคา 4500.00 ฿
 • 000892
  หม้อทอดไฟฟ้าอ่างเดี่ยวอา่งใหญ่ 2 ตะกร้า ยี่ห้อเวอร์รี่ รุ่น HY-84R product icon
  3390.00 ฿ จากราคา 4500.00 ฿
 • 0006
  หม้อทอดไฟฟ้าอ่างคู่ ขนาด 20 ลิตร ยี่ห้อนาโนเทค product icon
  11400.00 ฿ จากราคา 14300.00 ฿
 • 000659
  หม้อทอดไฟฟ้า อ่างเดี่ยวความจุ 20 ลิตร ตั้งเวลาได้ product icon
  9900.00 ฿ จากราคา 12000.00 ฿
 • 00020
  เตาทอดไฟฟ้าอ่างเดี่ยว ขนาด 5.5 ลิตร ยี่ห้อ Fry King รุ่น FR-551E product icon
  2200.00 ฿ จากราคา 2650.00 ฿
 • 000585
  หม้อทอดไฟฟ้า ทอดเฟรนฟราย ขนาด 1.8 ลิตร ยี่ห้อฟราย คิงส์ product icon
  1190.00 ฿ จากราคา 1690.00 ฿
 • 000735
  เตาทอดไฟฟ้าอ่างเดี่ยว ขนาด 13 ลิตร มีวาล์วถ่ายน้ำมัน product icon
  6290.00 ฿ จากราคา 7500.00 ฿
 • 00122
  หม้อทอดไฟฟ้าอ่างเดี่ยว ขนาด 3.5 ลิตร ยี่ห้อ Fry King product icon
  1490.00 ฿
 • 0005
  หม้อทอดไฟฟ้า สเตนเลส ยี่ห้อ OTTO รุ่น DF-375 product icon
  1350.00 ฿ จากราคา 2180.00 ฿
 • 00021
  หม้อทอดไฟฟ้าอ่างคู่ ขนาด 11 ลิตร ยี่ห้อ Fry King รุ่น FR-552E product icon
  3450.00 ฿ จากราคา 4300.00 ฿
 • 000830
  หม้อทอดไฟฟ้าอ่างคู่ ขนาด 26 ลิตร (อางละ 13 ลิตร) ควบคุมอุณหภูมิได้ product icon
  9500.00 ฿ จากราคา 14500.00 ฿
 • 000665
  หม้อทอดไฟฟ้า อ่างเดี่ยว ขนาด 6 ลิตร ยี่ห้อฟราย คิงส์ product icon
  2590.00 ฿ จากราคา 2990.00 ฿
 • 000905
  หม้อทอดไฟฟ้าอ่างคู่ 12 ลิตร (อ่างละ 6 ลิตร) ยี่ห้อนาโนเทค product icon
  2890.00 ฿ จากราคา 4500.00 ฿
 • 000514
  หม้อทอดไฟฟ้าอ่างเดี่ยว ขนาด 5.5 ลิตร สแตนเลสทั้งตัว product icon
  1890.00 ฿ จากราคา 2790.00 ฿
 • 000895
  หม้อทอดไฟฟ้าอ่างเดี่ยวอา่งใหญ่ 2 ตะกร้า ยี่ห้อเวอร์รี่ รุ่น HY-84R product icon
  3390.00 ฿ จากราคา 4900.00 ฿
 • 000728
  หม้อทอดไฟฟ้า ขนาด 13 ลิตร ตั้งเวลาและควบคุมอุณหภูมิได้ product icon
  6550.00 ฿ จากราคา 8200.00 ฿
 • 0044
  หม้อทอดไฟฟ้า 20 ลิตร อ่างใหญ่ สแตนเลสหนา ยี่ห้อซันชายน์ product icon
  8590.00 ฿ จากราคา 12000.00 ฿
 • 000693
  หม้อทอดไฟฟ้าอ่างคู่ 24 ลิตร พร้อมขาตั้ง มีวาล์วถ่ายน้ำมัน product icon
  9900.00 ฿ จากราคา 12500.00 ฿
 • 000805
  หม้อทอดไฟฟ้า ความจุ 8.5 ลิตร ยี่ห้อเวอร์รี่ รุ่น HY-901 product icon
  5900.00 ฿ จากราคา 6500.00 ฿
 • 0035
  หม้อทอดไฟฟ้าอ่างใหญ่ ขนาด 8.5 ลิตร ปรับอุณหภูมิได้ ยี่ห้อซันชายน์ product icon
  6590.00 ฿ จากราคา 7500.00 ฿
 • 000899
  หม้อทอดไฟฟ้าอ่างเดี่ยว 2 ตะกร้า ขนาด 12 ลิตร ยี่ห้อเวอร์รี่ product icon
  3290.00 ฿ จากราคา 4590.00 ฿
 • 00610
  หม้อทอดไฟฟ้า ขนาด 18 ลิตร มีวาล์วถ่ายน้ำมัน ยี่ห้อ Verly รุ่น HY87 product icon
  3590.00 ฿ จากราคา 5590.00 ฿
 • 000917
  หม้อทอดไฟฟ้าอ่างเดี่ยว ขนาด 7.5 ลิตร สเตนเลสทั้งตัว product icon
  1750.00 ฿ จากราคา 2300.00 ฿
 • 000508
  หม้อทอดไฟฟ้า อ่างทอดใหญ่ 32 ลิตร มีวาล์วถ่ายน้ำมัน ยี่ห้อ Verly product icon
  3990.00 ฿ จากราคา 5500.00 ฿
 • 000506
  หม้อทอดไฟฟ้า อ่างทอดใหญ่ 42 ลิตร มีวาล์วถ่ายน้ำมัน ยี่ห้อ Verly product icon
  5490.00 ฿ จากราคา 6990.00 ฿
 • 00026
  หม้อทอดไฟฟ้าอ่างเดี่ยว ขนาด 10 ลิตร มีวาล์วถ่ายน้ำมัน product icon
  5590.00 ฿ จากราคา 6500.00 ฿
 • 000956
  หม้อทอดไฟฟ้าอ่างใหญ่ 15 ลิตร สเตนเลสอย่างดี ยี่ห้อ Marupin product icon
  13400.00 ฿ จากราคา 17900.00 ฿
 • 000957
  หม้อทอดไฟฟ้าอ่างใหญ่ 17 ลิตร มีวาล์วถ่ายน้ำมัน ยี่ห้อ Marupin product icon
  13900.00 ฿ จากราคา 19500.00 ฿
 • 000583
  หม้อทอดไฟฟ้า ขนาด 8 ลิตร มีวาล์วถ่ายน้ำมัน รุ่น 101V ยี่ห้อนาโนเทค product icon
  3990.00 ฿ จากราคา 4900.00 ฿
 • 00013
  เตาทอดไฟฟ้า มีวาล์วถ่ายน้ำมัน ขนาด 28 ลิตร ยี่ห้อนาโนเทค รุ่น FR-84 product icon
  11500.00 ฿ จากราคา 12800.00 ฿
 • 000860
  หม้อทอดไฟฟ้าอ่างเดี่ยว ขนาด 20ลิตร ยี่ห้อเวอร์รี่ รุ่น HY-903 product icon
  8900.00 ฿ จากราคา 10900.00 ฿
 • 00123
  หม้อทอดไฟฟ้า ขนาด 1.5 ลิตร ยี่ห้อ Fry King รุ่น FR-15 product icon
  1250.00 ฿ จากราคา 1690.00 ฿
 • 000350
  หม้อทอดไฟฟ้า 2 อ่าง ความจุ 17 ลิตร สแตนเลสทั้งตัว ยี่ห้อซันชายน์ product icon
  12500.00 ฿ จากราคา 13500.00 ฿
 • 000587
  หม้อทอดไฟฟ้าอ่างเดี่่ยวความจุ 11 ลิตร ปรับอุณหภูมิได้ ยี่ห้อเวอร์รี่ รุ่น HY-83 product icon
  4550.00 ฿ จากราคา 4990.00 ฿
 • 000582
  หม้อทอดไฟฟ้า 2 อ่าง ขนาด 16 ลิตร (อ่างละ 8 ลิตร) มีวาล์วถ่ายน้ำมัน product icon
  6990.00 ฿ จากราคา 7990.00 ฿
 • 000651
  หม้อทอดไฟฟ้าอ่างเดี่ยวขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลิตร มีวาล์วถ่ายน้ำมัน product icon
  11800.00 ฿ จากราคา 17900.00 ฿
 • 000720
  หม้อทอดไฟฟ้าอ่างเดี่ยวขนาดใหญ่ พร้อมขาตั้ง มีวาล์วถ่ายน้ำมัน ยี่ห้อเวอรี่ product icon
  9900.00 ฿ จากราคา 12500.00 ฿
 • 000737
  หม้อทอดไฟฟ้าอ่างใหญ่ ความจุ 12 ลิตร ปรับอุณหภูมิได้ product icon
  4290.00 ฿ จากราคา 4650.00 ฿
 • 000802
  หม้อทอดไฟฟ้าอ่างเดี่ยว ขนาด 5.5 ลิตร รุ่น HY-871 product icon
  1890.00 ฿ จากราคา 2550.00 ฿
 • 000852
  หม้อทอดไฟฟ้าอ่างคู่ ความจุ 17 ลิตร (อ่างละ 8.5 ลิตร) ยี่ห้อเวอร์รี่ product icon
  8900.00 ฿ จากราคา 12500.00 ฿
 • 000916
  หม้อทอดไฟฟ้าอ่างคู่ 1ุ4 ลิตร (อ่างละ 7 ลิตร) สเตนเลสทั้งตัว product icon
  2350.00 ฿ จากราคา 3500.00 ฿
  • 1